Briggen Hugo

Briggen Hugos förlisning 1903-09-10


Min Farfar Otto Wåhlin hade tio syskon, de var m.a.o inte mindre än elva barn i familjen. För att till slut hålla räkningen så började föräldrarna namnge barnen i familjen med anknytning till räkneorden. Min Farfar var nummer åtta och fick alltså heta Otto. Därefter följde Nina (9), Thili (10) och Elvira (11)

Min Farfars äldre bror Rudolf Wåhlins öde har hela tiden under mitt släktforskningsarbete intresserat mig särskilt mycket. Detta eftersom jag redan som barn tillsammans med mina föräldrar besökte hans grav på Morups kyrkogård där Rudolf, tillsammans med två andra sjöman, ligger begravda.

Den 10 september 1903 rasade en fruktansvärd storm på Västkusten som krävde tolv människors liv. Fyra av dessa omkom när BriggenHugo förliste. BriggenHugo var lastad med kol och var på väg från Hull i England till Kalmar. Hugo tillsammans med några andra båtar överraskades av stormen Den kom plötsligt och förlusten av segel gjorde Hugo redlös. I stället för att kastas på måfå i bränningarna seglades den mot land vid de sk Hallarna utanför Morup. Den åtta man stora besättningen gjorde sig beredd och kapten band ett par meter av sönderskuren lodlina runt livet om var och en så att de skulle kunna surra sig vid något flytande föremål. Stewarten Rudolf Wåhlin, kapten Nordmark, jungman Karl Nilsson samt lättmatrosen Leonard Bruce slogs dock till döds mot stenarna medan övriga överlevde. De tre sjömännen begravdes på kyrkogården i Morup medan Kaptenen fördes hem till kyrkogården i Ålem. Denna natt förliste ytterliggare tre båtar. Åtta besättningsmän från norska båten Teis Lundegard omkom och är även de begravda på samma kyrkogård i Morup

Briggen byggdes 1873 vid Väranäs söder om Kalmar. Det var en välkänd långseglare och betraktad som en mycket vacker båt. Under 1870 och 1880 talen gick den s.k trampfart mellan olika hamnar i Europa, Syd- och Nordamerika samt Afrika. Båten var beväpnad med två gamla skeppskanoner åtta gamla flintlåsgevär samt fyra sablar. Detta för att freda sig mot sjörövare utanför Nordafrikanska kusten